Služby

Sme tu pre vás od roku 2009

Služby neziskovej organizácie ÚSVIT

Zariadenie pre seniorov ÚSVIT - ML, n.o., bolo založené v roku 2009, za účelom:

ÚSVIT - ML, n.o. - Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia
Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia
ÚSVIT - ML, n.o. - Sociálna pomoc pre znevýhodnené skupiny
Sociálna pomoc pre znevýhodnené skupiny
ÚSVIT - ML, n.o. - Výstavba domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním
Výstavba domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA ÚSVIT - O NÁS

Poskytované činnosti

Cieľom je pretransformovať pasívne bytie prijímateľov na aktívny spôsob bytia. Takýto spôsob bytia považujeme za jediný, ktorý bude aj ľuďom, ktorí trpia stareckou demenciou zabezpečovať nový rozmer vlastnej identity a sebarealizácie. U prijímateľov podporujeme cieľovo zameraný prejav, schopnosť nielen pasívne reagovať, ale aj pasívny vzťah k činnosti, hodnotám a cieľom, vystupovanie jednotlivca alebo skupiny ako iniciatívneho nositeľa a šíriteľa užitočnej činnosti, súlad tvorivosti človeka s humanizmom, spravodlivosťou a existujúcou legislatívou. Zaktivizovanie prijímateľa je rozhodujúcou podmienkou úspešného postupu v sociálnej práci.

ÚSVIT - ML, n.o. - Poskytované činnosti

Naša poskytovaná sociálna služba v sebe zahŕňa

ÚSVIT - ML, n.o. - Pracovno-terapeutické činnosti
Pracovno-terapeutické činnosti
 • práca zameraná na hru s farbami (tvorivé lepenie, strihanie: podporuje motoriku)
 • starostlivosť o kvety a ich aranžovanie
 • pracovná terapia s individuálnym prístupom (výroba obálok, pohľadníc a ozdobných predmetov z papiera)
ÚSVIT - ML, n.o. - Pracovná terapia
Pracovná terapia
 • muzikoterapia (liečba počúvaním hudby)
 • ergoterapia (liečba prácou pracovná terapia)
 • reminiscencia (stimulačno pamäťové metódy, spomínanie na časy minulé prostredníctvom fotografií a rozhovorov)
ÚSVIT - ML, n.o. - Psychorelaxačný blok
Psychorelaxačný blok
 • mechanoterapia (rehabilitačná, klasická a relaxačná masáž)
 • termoterapia (liečba teplom)
 • fototerapia (liečba svetlom)
 • hydroterapia (liečba vodou)
ÚSVIT - ML, n.o. - Ďalšie služby
Ďalšie služby
 • zdravotná starostlivosť a rehabilitácie
 • záujmová činnosť
 • psychologická starostlivosť
 • sociálne poradenstvo
 • úschova cenných vecí
 • kultúrna a rekreačná činnosť
 • stravovanie, upratovanie, pranie a údržba bielizne a šatstva

Postup pri prijatí

Chcete vedieť ako vyzerá postup pri prijatí občana do zariadenia pre seniorov?

© 2024 Všetky práva vyhradené pre ÚSVIT- ML, n. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.