Projekty

tl_files/images/naramok_zdravia.png

Verejná zbierka na nákup diagnostického prístroja

Nezisková organizácia Úsvit získala povolenie na konanie verejnej zbierky od Ministerstva vnútra SR na celom území SR. Výnos zbierky bude použitý na skvalitnenie zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckych služieb vo verejnoprospešnom zariadení zakúpením diagnostického prístroja.


Aj Vy môžete prispieť k zlepšeniu podmienok v zdravotníctve - zvýšeniu kvality, štandardu, dostupnosti a efektívnosti zdravotnej starostlivosti a tým aj zvýšeniu komfortu pacientov.

POMÁHAME VÁŠMU ZDRAVIU!

Ďakujeme!

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017