Kontakt

ÚSVIT- ML, n. o.

Nezisková organizácia ÚSVIT získala povolenie na konanie verejnej zbierky od Obvodného úradu Prešov v Prešovskom okrese a od Ministerstva vnútra SR na celom území SR.

Sídlo spoločnosti: ÚSVIT- ML, n. o.
Čapajevova 4923/23
080 01 Prešov

Miesto poskytovania sociálnej služby:
Komenského 134/4
068 01 Medzilaborce

DIČ: 2120332291
IČO: 50 440 471
Bankové spojenie-VUB banka:
SK20 0200 0000 0037 0824 8953

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby: Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Kapacita: 34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:
OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky? Neváhajte nám napísať a my vás budeme čo v najkratšom čase kontaktovať späť!

 
Ing. Karol Schneider
Riaditeľ
0910 325 545
PhDr. Mária Medviďová
Manager
0910 325 545
Mária Drugová
Zdravotný úsek
0948 200 793
Sociálny úsek
0948 492 710
© 2024 Všetky práva vyhradené pre ÚSVIT- ML, n. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.