Podporte nás

Aquapark LIPANY

Nezisková organizácia Úsvit získala dňa 26. júna 2013 povolenie na konanie verejnej zbierky od Ministerstva vnútra SR so spisovným číslom SVS-OVVS3-2013/017506. Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 5. júla 2013 do 30. júna 2014.

POMÁHAME VÁŠMU ZDRAVIU!

Výnos zbierky bude použitý na skvalitnenie zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckych služieb zakúpením diagnostického prístroja.

Podporiť nás môžete bezhotovostným prevodom na osobitný účet číslo 2884636053/0200, ktorý je zriadený vo VÚB a.s. banke.

Ďakujeme!

 

 

 

 

 

VYÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY 

 

Zbierka povolená MVSR č.j. SVS-OVVS3-2012/014736 uskutočnená na celom území SR 1. júla 2012 - 30. júna 2013

Z celkového (hrubého) výnosu verejnej zbierky, sumy 2 456,17 EUR bola na náklady spojené s vykonaním zbierky vynaložená suma 1,30 EUR.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 2 544,87 EUR, ktorá bude ponechaná na účte verejnej zbierky spolu s výnosom 1 375,27 EUR zíslaným zo zbierky povolenej rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SVS-OVVS3-2011/013767 z 30.05.2011.

 

Zbierka povolená MVSR č.j. SVS-OVVS3-2011/013767 uskutočnená na celom území SR 1. júla 2011 - 30. júna 2012

Z celkového (hrubého) výnosu verejnej zbierky, sumy 2 750,55 EUR bola na náklady spojené s vykonaním zbierky vynaložená suma 1 375,27 EUR.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 1 375,27 EUR, ktorá bude ponechaná na účte verejnej zbierky a následne bude použitá a vyúčtovaná spolu s výnosom získaným zo zbierky, ktorá aktuálne prebieha na celom území SR.

 

 

Zbierka povolená Obvodným úradom v Prešove č.j. 2011/09005/02/Cm uskutočnená v obvode okresov Prešov a Sabinov   15. decembra 2011 - 30. júna 2012

 

Čistý výnos zbierky tvorí suma 627,04 EUR, ktorá bude ponechaná na účte verejnej zbierky a následne bude použitá a vyúčtovaná spolu s výnosom získaným zo zbierky, ktorá aktuálne prebieha na celom území SR.

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017