tl_files/images/onas.gif

Nezisková organizácia ÚSVIT bola založená v roku 2009, za účelom:

  • - poskytovania služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia,
  • - sociálnej pomoci pre znevýhodnené skupiny,
  • - výstavby domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním,
  • - pomoci deťom v oblasti výchovy a ich telesného rozvoja,
  • - prípravy detského rehabilitačného komplexu.

 

Hlavným cieľom neziskovej organizácie ÚSVIT je pomáhať ľuďom, pripravovať pre nich projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle.

POMÁHAME VÁŠMU ZDRAVIU!

Nezisková organizácia ÚSVIT získala povolenie na konanie verejnej zbierky od Obvodného úradu Prešov v Prešovskom okrese a od Ministerstva vnútra SR na celom území SR. Výnos zbierky bude použitý na skvalitnenie zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckych služieb vo verejnoprospešnom zariadení zakúpením diagnostického prístroja.

Medzi naše ďalšie činnosti patrí:

  • - podporujeme ženský basketbal v Prešove
  • - podporujeme mladého hudobníka Dávida Kollára
  • - pomáhame zväzu Sclerosis Multiplex
ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017