Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke neziskovej organizácie ÚSVIT. Organizácia vznikla v roku 2009 a jej hlavným cieľom je pomáhať ľudom a pripravovať pre nich projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle.

Naše aktivity

Máme rôznorodé činnosti. Podporujeme ženský basketbal v Prešove, mladého hudobníka Dávida Kollára, pomáhame zväzu Sclerosis Multiplex.

Aktuálne projekty

Aktuálne máme spustenú verejnú zbierku na nákup diagnostického prístroja na celom území SR. Máme rozpracovaný projekt na mobilizáciu cestovného ruchu v Lipanoch.

tl_files/images/covid_plan-1.jpg tl_files/images/covid_krokovnik-1.jpg tl_files/images/covid_nariadenie-1.jpg
     

Projekty, na ktorých pracujeme

Výročná správa

Výročná správa a účtovná závierka

Pozrite si našu výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2016.

čítaj viac


Aquapark LIPANY

Verejná zbierka na nákup diagnostického prístroja

Nezisková organizácia Úsvit získala povolenie na konanie verejnej zbierky od Obvodného úradu Prešov v Prešovskom okrese a od Ministerstva vnútra SR na celom území SR. Výnos zbierky bude použitý na skvalitnenie zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckych služieb vo verejnoprospešnom zariadení zakúpením diagnostického prístroja

čítaj viac


ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017